Nástěnka

Oznámení

Mateřská škola Loudů bude o letních prázdninách uzavřena od 1.8. do 31.8.2022. Po dobu uzavření školy zajišťuje provoz MŠ Stromořadí. Přihlášku (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2022 ve své třídě. Prázdninový provoz v MŠ Loudů bude probíhat od 1.7. do 29.7.2022.
Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1.9.2022.

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Oznámení o změně ceny stravného

Rezervace termínu zápisu

Zápis dětí do MŠ

Dne 10.5.2022 a 11.5.2022 od 8:00 do 17:00 hod. na školní rok 2022/2023.
Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany Loudů 850 a Stromořadí 922.

Rezervační systém najdete na www stránkách školy www.msloudu.dobrany.cz

K předškolnímu vzdělávání budou dětí přijímány dle jednotných kritérií.
U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy a informace k zahájení řízení přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Nutno doložit rodný list dítěte.

Projekt

MŠ DOBŘANY ŠABLONY III, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021462,je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky ( dle dohody s učitelkami na třídách).
Z důvodů nových epidemiologických nařízení žádáme rodiče, aby byly děti vybaveny rouškou, kterou budou mít uloženu ve své skříňce pro případ potřeby.

Rozhodnutí - výše úplaty

Stanovené platby na školní rok 2021/2022

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 506,- Kč.
Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800.

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy

Každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách.
Platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé.

Bc Jana Kleisnerová
ředitelka MŠ

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 let děti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den 42,- Kč/ den
Svačina 7,- 8,-
Oběd 20,- 23,-
Svačina 7,- 8,-
Pitný režim 3,- 3,-

Ceny jsou platné od 1.5.2020
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20.dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Zástupkyně řed.:
 • Marta Zahradníková
Učitelky:
 • Gabriela Krajčová
 • Lucie Kačírková
 • Mgr. Lenka Kollerová
 • Lucie Kačírková
 • Bc. Monika Eismanová
 • Štěpánka Hřebcová Dis
 • Bc. Jana Kintrová
 • Jana Maxová
 • Mgr. Zuzana Farkašová
 • Lucie Reitšpiesová
Školní asistent:
 • Helena Majerová
Školní asistent
 • Bc. Kristýna Holubová
Provozní pracovnice:
 • Lucie Kamodyová
 • Ivana Hatajová
 • Mária Ursínyová
 • Ivana Aschennberová