Nástěnka

Oznámení

Mateřská škola bude o školních vánočních prázdninách z provozních důvodů uzavřena od čtvrtka 23.12. 2021 do neděle 2.1.2022. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 3.1.2022.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky ( dle dohody s učitelkami na třídách).
Z důvodů nových epidemiologických nařízení žádáme rodiče, aby byly děti vybaveny rouškou, kterou budou mít uloženu ve své skříňce pro případ potřeby.

Rozhodnutí - výše úplaty

Stanovené platby na školní rok 2021/2022

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 506,- Kč.
Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800.

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy

Každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách.
Platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé.

Bc Jana Kleisnerová
ředitelka MŠ

Oznámení

Mateřská škola Loudů bude o letních prázdninách uzavřena od 1.7. do 30.7.2021. Po dobu uzavření školy zajišťuje provoz MŠ Stromořadí. Přihlášku na prázdninový provoz (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2021 ve své třídě.
Prázdninový provoz v MŠ Loudů bude probíhat od 2.8. do 31.8.2021.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1.9.2021.

Přijaté děti dle registračních čísel do MŠ Dobřany na školní rok 2021/22

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Informace k otevření Mateřské školy Dobřany od 12.4.2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. 14600/2021 je povolena účast na vzdělávání dětem v posledním ročníku MŠ (předškoláci) a dětem jejichž rodiče vykonávají povolání dle výše zmíněného opatření. Zákonní zástupci doloží potvrzení o zaměstnání ředitelství MŠ.

U skupin dětí určených mimořádným opatřením bude přítomnost ve škole podmíněna účastí na testování neinvazivní metodou – manuál na odkazu - testování.edu.cz.

Žádáme rodiče, aby přiváděli děti do MŠ s časovou rezervou z důvodu vyčkání výsledku testu cca 15 min.

Pro děti v MŠ zaniká povinnost nošení ochranných pomůcek pro zakrytí dýchacích cest. Předškolní děti se budou scházet ve svých třídách – Medvíďata, Mravenci. Děti rodičů vybraných profesí se budou scházet ve třídě Broučků.

Žádáme rodiče, aby si zajistili odběr stravy ve školní jídelně ZŠ Dobřany.


Jana Kleisnerová
ředitelka MŠ DobřanyMimořádná opatření a manuály:
 • Mimořádné opatření č.j. 14600/2021
 • Mimořádné opatření k testování žáků č.j.14592/2021
 • Návrat dětí do mateřských škol – pedagogická část
 • Provoz škol a školských zařízení vzhledem ke COVID -19
 • Manuál COVID -19 testování ve školách duben

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Karanténa Broučci

Děti třídy Broučků, které byly přítomny v MŠ ve čtvrtek 28.1. a pátek 29.1.2021, se setkaly s pozitivně testovanou paní učitelkou na COVID 19. Těmto dětem byla KHS nařízena karanténa do 8.2.2021. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Odběr by děti měly absolvovat 4. nebo 5.2. 2021 v odběrovém místě Bioptické laboratoře Plzeň nebo Fakultní nemocnice Plzeň. Informace byly zákonným zástupcům podány telefonicky ředitelkou Mateřské školy Dobřany dne 2.2.2021.

Žádost o vystavení potvrzení pro účely slevy na dani

Žádost o vystavení potvrzení úhrady školného za rok 2020 pro účely slevy na dani prosím zašlete do 31. 1. 2021 na email: bilaivana@seznam.cz.

Pro rychlejší vyřízení prosím uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte. Potvrzení budu vystavovat průběžně a posílat zpět emailem


Ivana Bílá - účetní MŠ
Mobil 603 251 911

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 let děti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den 42,- Kč/ den
Svačina 7,- 8,-
Oběd 20,- 23,-
Svačina 7,- 8,-
Pitný režim 3,- 3,-

Ceny jsou platné od 1.5.2020
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20.dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Projekt

Projekt Objevujeme svět kolem nás CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001292 je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Zástupkyně řed.:
 • Marta Zahradníková
Učitelky:
 • Gabriela Krajčová
 • Lucie Kačírková
 • Mgr. Lenka Kollerová
 • Lucie Kačírková
 • Bc. Monika Eismanová
 • Štěpánka Hřebcová Dis
 • Bc. Jana Kintrová
 • Jana Maxová
 • Mgr. Zuzana Farkašová
 • Lucie Reitšpiesová
Školní asistent:
 • Helena Majerová
Školní asistent
 • Bc. Kristýna Holubová
Provozní pracovnice:
 • Lucie Kamodyová
 • Ivana Hatajová
 • Mária Ursínyová
 • Ivana Aschennberová