Nástěnka

Žádost o vystavení potvrzení

Žádost o vystavení potvrzení úhrady školného za rok 2019 pro účely slevy na dani prosím zašlete do 31. 1. 2020 na email: bilaivana@seznam.cz.
Pro rychlejší vyřízení prosím uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte.
Potvrzení budu vystavovat průběžně a budete je mít připravené ve svých třídách.

Ivana Bílá - účetní MŠ
Mobil 603 251 911

Projekt

Projekt Objevujeme svět kolem nás CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001292 je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Rozhodnutí - výše úplaty

Stanovené platby na školní rok 2019/2020

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 420,- Kč

Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy
 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do obou budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 letděti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den42,- Kč/ den
Svačina7,-8,-
Oběd20,-23,-
Svačina7,-8,-
Pitný režim3,-3,-

Ceny jsou platné od 1.9.2019
Stravné se platí inkasem, které si provádí z účtu strávníka škola, vždy kolem 20. dne v měsíci následujícím po odběru stravy.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, děvčátka zástěrku, chlapci tepláky, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.

Z hygienických důvodů na smrkání jeden balíček papírových kapesníků.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Školní řád

Projekt: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

V září loňského roku podala naše škola žádost o finanční příspěvek v rámci Rozvojového programu: „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V lednu letošního roku nám bylo sděleno, že jsem byli úspěšní a od ministerstva obdržíme částku

Náš projekt, který se jmenuje „Pojďte děti, budeme si povídat“ je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností dětí navštěvující MŠ Dobřany. Projekt je zaměřen na všechny věkové kategorie a cílem je nastavit systém logopedické prevence v MŠ tak, aby děti nemusely docházet v pozdním předškolním věku ke specializovaným logopedům do vzdálenějšího krajského města. Navázat aktivní spolupráci s rodiči v oblasti rozvoje řečových dovedností. Informace a podpora pro ostatní pedagogy na pravidelných poradách.

Dílčí cíle:

 1. Vytvoření podmínek pro poskytování logopedické prevence a individuální logopedické péče
 2. Zajištění dostatečného množství materiálního vybavení
 3. Vytvoření podmínek pro informovanost rodičů v oblasti narušené komunikační schopnosti
msmt
Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Zástupkyně řed.:
 • Marta Zahradníková
Učitelky:
 • Gabriela Krajčová
 • Veronika Kaňáková
 • Bc. Lenka Kollerová
 • Lucie Kačírková
 • Václava Loskotová
 • Martina Hrádková
 • Bc. Jana Kintrová
 • Jana Maxová
 • Mgr. Zuzana Farkašová
 • Lucie Reitšpiesová
Asistent pedagoga:
 • Helena Majerová
Školní asistent
 • Bc. Kristýna Holubová
Provozní pracovnice:
 • Lucie Kamodyová
 • Ivana Hatajová
 • Mária Ursínyová
 • Ivana Aschennberová
 • Anna Míková