Nadstandartní aktivity

Tvořeníčko

Nový kroužek určený pro předškolní děti, které jsou tvořivé a mají rády ruční práce a kreativní tvorbu. Scházíme se každou sudou středu (1x za 14 dní) od 15.15-16.00 hodin ve třídě „Berušek“. Začínáme ve středu 3. října 2018. Čeká nás výroba bylinkových octů, navlékání korálků, práce s drátky a korálky, výroba šperků, tvorba vánoční a velikonoční dekorace, šití, práce s vlnou, dekorování skla a jiné aktivity. Vzhledem k tomu, že nelze každý výrobek dokončit během jedné lekce, je kroužek je určen pro stálou skupinu 8-10 dětí. V případě většího počtu zájemců se děti ve druhém pololetí obmění.

Učitelka: Václava Loskotová

Výtvarný kroužek

V naší MŠ probíhá výtvarný kroužek v čase od 12,30 do 14,00 hodin. Účastní se ho předškolní děti ze tříd MYŠEK a MEDVÍĎAT, vždy skupina v počtu 8 dětí. Každá třída se schází jednou za čtrnáct dní. Úterý je vyhrazeno pro MYŠKY a čtvrtek pro MEDVÍĎATA. Děti při výtvarné tvorbě rozvíjejí svou fantazii, kreativitu a učí se technickým výtvarným dovednostem, které se jinak s větším počtem dětí nemohou úspěšně praktikovat. Děti poznávají rozmanité výtvarné materiály, ať je to přírodní materiál, různé krabice, zbytky látek, kůže, dráty aj.

Učitelky: Gabriela Krajčová, Hana Křížová

Seznamování se s anglickým jazykem

Scházíme se dvakrát v týdnu – v úterý a ve čtvrtek, ze třídy Medvíďat a Myšek. Cílem třiceti minut hraní, zpívání, malování a vybarvování je přiblížit dětem cizí jazyk hravou a nenásilnou formou.

Během roku se tak seznámíme se základní zásobou anglických slovíček, naučíme se počítat do dvanácti, zvládneme zazpívat písničky, odříkat básničky a zahrát si hry a to všechno v angličtině. Přístup k dětem je individuální, někdo je šikovnější, jiný méně, věříme ale, že všichni zúročí tuhle zkušenost při pozdější výuce cizího jazyka, protože angličtina pro ně už nebude velká neznámá.

Anjgličtina pro předškoláky

Učitelky: Veronika Blažková, Petra Hadačová, Bc. Monika Eismanová

Veselé pískání

Je určeno dětem, které se chtějí naučit hrát na flétnu.Děti si osvojují správné dýchání, techniku hry na flétnu, rytmus, zahrát základní tóny bez znalosti not. Získají nové poznatky a praktické dovednosti z hudební oblasti, které budou základem pro další hudební rozvoj.

Učitelky: Marta Zahradníková, Petra Hadačová