O nás

slide slide slide

Naše království

Naším královstvím je jednopatrová šestitřídní budova s velkou zahradou, s pětidenním celodenním provozem od 6.00 do 16.00 hod., děti jsou u nás do tříd rozděleny podle věku.

Všechny třídy jsou situované na jižní straně budovy s výhledem do zahrady, jsou prostorné a účelně vybaveny tak, aby odpovídaly dané věkové skupině.

Zahrada je prostorná, vybavená dětskými pískovišti a zahradním zařízením - houpačky, průlezky, skluzavky.

Co nabízíme

Náš cíl

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Naší snahou je vytvořit takový model výchovně vzdělávací práce, ve které prolínají současné výchovné trendy s osvědčenými postupy.Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a jejich informovanost o dění v MŠ.