Záměry a cíle vzdělávání

Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Vést děti k aktivnímu poznávání světa a objevování neznámého. Rozvíjet u dětí schopnost komunikovat, spolupracovat, rozhodovat se a naslouchat ostatním.