Nástěnka

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Oznámení

Mateřská škola Loudů bude o letních prázdninách uzavřena od 1.7. do 31.7.2019. Po dobu uzavření školy zajišťuje provoz MŠ Stromořadí. Přihlášku (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2019 ve své třídě. Prázdninový provoz v MŠ Loudů bude probíhat od 1.8. do 30.8.2019.
Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2.9.2019.

Jana Kleisnerová
ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ

Dne 2.5.2019 od 0900 do 1200 a od 1300 do 1500 hod. a 3.5.2019 od 1300 do 1500

Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany Loudů 850 a Stromořadí 922.

Pro školní rok 2019/2020 budou nově přijaty děti do MŠ Dobřany v ul. Průmyslová, budově firmy COMTES.

K předškolnímu vzdělávání budou dětí přijímány dle jednotných kritérií. U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy a informace k zahájení řízení přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Nutno doložit rodný list dítěte.

Bc.Jana Kleisnerová
ředitelka Mateřské školy Dobřany

Rozhodnutí - výše úplaty

Stanovené platby na školní rok 2018/2019

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 390,- Kč

Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy
 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do obou budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 letděti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den41,- Kč/ den
Svačina7,-8,-
Oběd20,-22,-
Svačina7,-8,-
Pitný režim3,-3,-

Ceny jsou platné od 1.9.2018
Stravné se platí inkasem, které si provádí z účtu strávníka škola, vždy kolem 20. dne v měsíci následujícím po odběru stravy.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, děvčátka zástěrku, chlapci tepláky, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.

Z hygienických důvodů na smrkání jeden balíček papírových kapesníků.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Školní řád

Projekt: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

V září loňského roku podala naše škola žádost o finanční příspěvek v rámci Rozvojového programu: „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V lednu letošního roku nám bylo sděleno, že jsem byli úspěšní a od ministerstva obdržíme částku

Náš projekt, který se jmenuje „Pojďte děti, budeme si povídat“ je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností dětí navštěvující MŠ Dobřany. Projekt je zaměřen na všechny věkové kategorie a cílem je nastavit systém logopedické prevence v MŠ tak, aby děti nemusely docházet v pozdním předškolním věku ke specializovaným logopedům do vzdálenějšího krajského města. Navázat aktivní spolupráci s rodiči v oblasti rozvoje řečových dovedností. Informace a podpora pro ostatní pedagogy na pravidelných poradách.

Dílčí cíle:

 1. Vytvoření podmínek pro poskytování logopedické prevence a individuální logopedické péče
 2. Zajištění dostatečného množství materiálního vybavení
 3. Vytvoření podmínek pro informovanost rodičů v oblasti narušené komunikační schopnosti
msmt
Ředitelka školy
 • Bc. Jana Kleisnerová
Zástupkyně řed.
 • Marta Zahradníková
Učitelky
 • Gabriela Krajčová
 • Veronika Kaňáková
 • Bc. Lenka Kollerová
 • Lucie Kačírková
 • Václava Loskotová
 • Martina Hrádková
 • Bc. Jana Šišková
 • Jana Maxová
 • Libuše Musilová
 • Lucie Reitšpiesová
Kuchařky:
 • Jaroslava Přibáňová
 • Lucie Kamodyová
Provozní pracovnice:
 • Lucie Kamodyová
 • Ivana Hatajová
 • Mária Ursínyová
 • Ivana Chlupsová
 • Miroslava Kolářová