O nás

Naše království

Naším královstvím je jednopatrová šestitřídní budova s velkou zahradou, s pětidenním celodenním provozem od 6.00 do 16.00 hod., děti jsou u nás do tříd rozděleny podle věku.

Všechny třídy jsou situované na jižní straně budovy s výhledem do zahrady, jsou prostorné a účelně vybaveny tak, aby odpovídaly dané věkové skupině.

Zahrada je prostorná, vybavená dětskými pískovišti a zahradním zařízením - houpačky, průlezky, skluzavky.

Co nabízíme

 • kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti, a to formou kroužků, sportovních a kulturních akcí, akcí pro rodiče, děti a rodiče
 • prostředí pohody, spokojenosti, vzájemné spolupráce a přátelství
 • možnost postupné adaptace dítěte za přítomnosti blízké osoby v MŠ
 • individuální přístup k dítěti a práce s dětmi s odkladem školní docházky
 • logopedickou a následnou péči
 • spolupráci s psycholožkou
 • individuální využívání odpoledního odpočinku - děti nemusí spát
 • pestrou a vyváženou stravu - dostatek ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo
 • pitný režim po celý den v MŠ je samozřejmostí
 • Náš cíl

  Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

  Naší snahou je vytvořit takový model výchovně vzdělávací práce, ve které prolínají současné výchovné trendy s osvědčenými postupy.Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a jejich informovanost o dění v MŠ.