Angličtina pro předškoláky

 

1.    Pololetí

 

Hallo – Ahoj

-         Seznámení s pozdravy, reakce na otázku „What is your name?“ (Jak se jmenuješ?)

 

Colours – Barvy

-         Seznámení s názvy barev, reakce na otázku „What colour?“ (Jaká barva?)

 

Numbers – Čísla

-         Seznámení s názvy číslic 1 – 10, porozumění spojce „and“ (a), reakce na otázku „How many?“ (Kolik?)

 

On the farm – Na farmě

-         Seznámení s názvy domácích zvířat, reakce na otázku „Who is this?“ (Kdo je toto?), reakce na pokyn „Find me …!“ (Najdi mi …!)

 

In the ZOO – V ZOO

-         Seznámení s názvy exotických zvířat, reakce na otázku „Where is …?“ (Kde je …?)

 

 

 

My Family – Moje rodina

-         Seznámení s názvy členů rodiny, s běžným vybavením místnosti, reakce na otázku „Who is this?“, „What is this?“, „Are you …?“ (Kdo je toto, Co je toto, Jsi ty …?)

 

2.    Pololetí

 

Fruit – Ovoce

-         Seznámení s názvy běžného ovoce, porozumění otázce „What do you want?“ (Co chceš?)

 

Vegetables – Zelenina

-         Seznámení s názvy běžné zeleniny, porozumění větě „ I want …. "(Já chci, přeji si)

 

Food – Jídlo

-         Seznámení s názvy běžných potravin, porozumění větám „I like …“, „I dont like …“ (Mám rád …, Nemám rád)

 

Toys – Hračky

-         Seznámení s názvy některých hraček, opakování barev a počtu, reakce na otázku „What colour?“ (Jaká barva?) a „How many?“ (Kolik?)

-          

Cars – Auta

-         Seznámení s názvy základních dopravních prostředků, porozumění otázce „What can you see?“ (Co vidíš?)